Základním krytériem pro správný výběr tepelného čerpadla je potřebný výkon tepelného čerpadla na základě tepelné ztráty objektu.

TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU

Nejlepším způsobem určení tepelné ztráty objektu je vypočítání dle příslušné normy - dle dispozic stavby, materiálů konstrukce stavby, míry zateplení, způsobu větrání, ... 

Pro přibližné stanovení hodinové potřeby tepla (tepelné ztráty objektu) je možné použít i  zjednodušený výpočet podle obytné plochy k vytápění a hodnoty měrné potřeby tepla z následující tabulky dle druhu stavby. Z praxe upozorňujeme na to, že tyto údaje jsou informativní a při zateplování jsou velké rozdíly -vždy doporučujeme provést výpočet na základě konstrukce domu, použitých materiálů, izolací, ..... 

Druh nemovitosti Přibližné hodnoty specifické potřeba tepla  q [W/m2]
pasivní dům < 15,0
nízkoenergetický dům 35,0 ÷ 40,0
Současná výstavba (po roce 2005) 50,0
Výstavba mezi 2000-2005 s běžnou tepelnou izolací 55,0
Výstavba mezi 1990-2000 s běžnou tepelnou izolací 60,0
Výstavba mezi 1980-1990 s běžnou tepelnou izolací 90,0
Výstavba mezi 1950-1980 s běžnou tepelnou izolací 120,0

Specifická potřeba tepla (W/m2) se násobí vytápěnou obytnou plochou a výsledkem je cca celková potřeba tepla (tepelná ztráta), která zahrnuje potřebu tepla jak transmisí, tak i větráním.

přibližná tepelná ztráta objektu [W] = vytápěná plocha nemovitosti [m2] x spec. potřeba tepla q [W/m2]   - číselný údaj z pravé části tabulky výše

Příklady pro nemovitost o vytápěné ploše 180m2 - rúzné druhy staveb:

příklad 1- novostavba/ zatepleno:        tepelná ztráta objektu je cca 9000W (9,0 kW) = 180 m2 x 50W/m2

příklad 2- starý objekt, nezatepleno:    tepelná ztráta objektu je cca 16200W (16,2 kW) = 180 m2 x 90W/m2

URČENÍ POTŘEBNÉHO VÝKONU TEPELNÉHO ČERPADLA:

Při volbě výkonu tepelného čerpadla se neřiďte výkony stávajících kotlů na tuhá paliva- byly jiná pravidla pro tento typ vytápění, dimenzování zdrojů tepla a jednalo se o jiný způsoby vytápění- převážně předimenzováno.

Pokuď je výpočet TZ počítán dle normy, tak je výpočet mimo jiné (venkovní teplota, vnitřní teplota, materiál konstrukce, způsob větrání, druh oken a dveří, ....) vázán na lokalitu objektu a k tomu je úměrná venkovní výpočtová teplota ("-12°C"÷ "-21°C") dle lokality umístění stavby. Tyto venkovní výpočtové hodnoty jsou v reálu během roku cca 14 dnů.  Kdyby se výkon tepelného čerpadla navrhoval dle vypočítaných tepelných ztrát, poté by byly velké investiční náklady, které by se nevrátily- prodloužení návratnosti investice- drahý stroj, drahé jištění RD, velké poplatky elektro měsíční, drahé přívodní kabely, filtry, dimenze trubek, .... 

Tepelná čerpadla se navrhují tak, aby pokryly ze 100% svým výkonem tepelné ztráty objektu do cca "-5,0°C" ÷ "-10,0°C" a pod tyto venkovní teploty doplńuje případné potřebné teplo nějaký doplňkový zdroj tepla v podobě- elektro kotel/ plynový kotel/ krb/ kotel na tuhá paliva/ .........a případné kombinace. Nejčastejí se využívá elektro kotel. 

Pokuď navrhujeme výkon tepelného čerpadla, poté na to máme speciální SW pro návrh výkonu dle TZ objektu a typu stroje. U většiny výrobců jso potřebné údaje "ukryty" pro uživatele a údaje dostupné jsou "zavádějící". 

 Pro zjednodušený návrh výkonu tepelného čerpadla můžete využít fltr, ktrý jsme připravily na našich stránkách www.topitelevne.cz

TOPÍTE LEVNĚ

postup návrhu výkonu tepelného čerpadla- zjednodušená verze www.topitelevne.cz:

1) výpočet tepelných ztrát objektu viz plocha vytápěné nemovitosti a specifická potřeba tepla dle druhu budovy (postup tato stránka výše)   (viz - př.2 = 16,2kw)

2) vynásobit vypočtené tepelné ztráty koeficientem cca 0,6÷ 0,8 ( doporučujeme 0,8)  (viz - př.2 = 16,2kw*0,8 =12,9 )

3) na stránkách https://www.topitelevne.cz/tepelna-cerpadla využít možnost filtracování produktů o požadovaných parametrech - otevře se v novém okně- můžete překlapávat mezi návodem a pracovní stránkou webu

topíte levně- filtrace požadovaného výkonu

zde, na filtru si navolit požadovaný výkon stroje při venkovní teplotě -7,0°C  (viz - př.2 = 16,2kw*0,8 =12,9kw ) - nastavujeme v příkladu 11,0kw÷14,0kw

výběr výkonu tepelného čerpadla 02

4) a dále pak jde již produkty filtrovat dle výrobce, dle ceny a dle doporučení - dle potřeby

výběr výkonu tepelného čerpadla 03

výběr výkonu tepelného čerpadla 04

výběr výkonu tepelného čerpadla 05

filtr můžete vyrušit kliknutím na tlačítko "Zruš filtr". 

Nyní jsou filtrovány produkty, které vyhovují nastaveným parametrům nemovitosti - viz - př.2 = 16,2kw*0,8 =12,9 kw 

Prosíme, aby jste brali v úvahu, že tento postup je usnadnění návrhu výkonu tepelného čerpadla a nenahrazuje "projekční práce". 

5) dále může pomoci ještě filtrace strojů dle napájení - 230V/400V

- všeobecně, stroje na 230V jsou levnější než stroje na 400V

- u strojů na 400V je menší problematika s jištěním v nemovitosti

výběr výkonu tepelného čerpadla 07

výběr výkonu tepelného čerpadla 08