Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo využívá jako médium chladivo (různé druhy). Díky fyzikálním vlastnostem chladiva (především nízký bod varu) a kompresoru, který chladivo nyní v plynném stavu stlačuje a transportuje chladícím okruhem dochází ve výparníku k odběru tepelné energie ze zdroje tepla (venkovní vzduch). 

Ohřáté chladivo se dále vede do kondenzátoru (výměníku). Odebraná tepelná energie se zde předá topnému médiu (topné vodě), která je dále využívána v otopné soustavě pro samotné topení. Tím se teplota chladiva sníží a to přejde opět do kapalného stavu. Chladivo poté přechází přes filtry do expanzního ventilu, kde se dále snižuje jeho tlak a teplota.

Tak chladivo dokončí při svém oběhu jeden kompletní cyklus a znovu se vede do výparníku, kde díky teplu přijatému ze vzduchu opět přejde do plynného stavu a následně dále po stlačení kompresorem zahřívá topné médium.

U systému vzduch / voda dochází ke standardnímu jevu, kdy se výměník zdroje tepla namrazí a zhorší se účinnost odběru tepla. Elektronika stroje tento stav vyhodnotí a spustí se režim odmrazování, výparník se odmrazí a zařízení se uvede opět do režimu vytápění.

Podle toho, kde je umístěn kondenzátor se rozlišují tepelná čerpadla:

Split: kondenzátor je umístěn ve vnitřním prostoru

Monoblok: kondenzátor  je ve venkovním prostředí

Moderní tepelná čerpadla

V současné době, kdy jsou systémy tepelných čerpadel vzduch / voda na vysoké technické úrovni, se ve standardních situacích potírají ekonomické rozdíly mezi systémy země / voda a vzduch / voda z pohledu ekonomické návratnosti soustavy v dlouhodobém pohledu a životnosti zařízení. Dnešní moderní tepelná čerpadla nemají problém plně nahradit stávající kotle na pevná paliva.

V současné době se technologie tepelných čerpadel již staly standardem v mnoha domácnostech i díky podpoře státu v rámci dotačních programů na výměnu nevyhovujících, stávajících zdrojů tepla na tuhá paliva, příp. elektro kotle. Díky tomu se návratnost investice do technologie tepelných čerpadel ještě více snižuje a stává se dostupná pro nás všechny, kterým záleží na životním prostředí. Návratnost investice do technologie tepelného čerpadla ještě více snižuje možnost využití nízkého tarifu elektrické energie na celý objekt a instalované elektro spotřebiče.

Kam se hodí tepelné čerpadlo?

Ideálním místem, kam patří tepelné čerpadlo je rodinný dům typu bungalov nebo zateplený rekonstruovaný dům se samotížným systémem, kde jsou tepelné ztráty kolem 12 kW. Je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo pracuje ekonomicky, pokud jsou minimální teplotní rozdíly mezi zdrojem tepla a potřebnou teplotou pro vytopení otopné soustavy.  Čím jsou teplotní rozdíly mezi zdrojem tepla a potřebnou pracovní teplotou vyšší, tak se tato ekonomická výhodnost zmenšuje. 

Výrobci tepelných čerpadel

Pokud chcete kvalitní tepelné čerpadlo, tak si zvolte výrobce, které jsou v naší nabídce. Tito výrobci se specializují především na tepelná čerpadla. Hlavní rozdíly výrobců tepelných čerpadel jsou kromě ceny:

  • Výparníky (šíře lamel)
  • Použité komponenty (ventilátory, kompresory, elektronika)
  • Způsob, délka a počet odmrazování
  • Živostnost komponentů
  • Způsob ohřevu vany venkovní jednotky
  • Umístění elektroniky - je velký rozdíl když je elektronika tepelného čerpadla umístěna venku v -15°C, nebo v kotleně při +15°C

Dalším faktorem je dostupnost náhradních dílů, historie firmy a servisní zázemí firmy.  Jednodušší čínské stroje mají jednoduché diagnostiky, které prodražují případné následné servisy. Na trhu jsou české i evropské  produkty dobré technické úrovně, které jsou ve výsledku při porovnání ceny a kvality podobné s dovozem z asijských zemí.