Sestavy podle vybraného příslušenství

Součástí ceny každé zvolené sestavy je doprava tepelného čerpadla v okruhu 40 od Náchoda, zapojení a uvedení zařízení do provozu, standardní záruka. Máte tedy jistotu, že ať si vyberete jakýkoliv rozsah příslušenství, budete mít 100% funkční tepelné čerpadlo. Rozsah služeb je vázán na navolené konfiguraci příslušenství.

Základní cena kterou vidíte přímo po vybrání zařízení již obsahuje následující položky:

 • Venkovní tepelné čerpadlo o jmenovitém výkonu
 • Pružné dopojení 2ks - hadice s Nr opletem 
 • Propojovací potrubí potřebné dimenze do technické místnosti dle výkonu čerpadla (do 4m2 technické místnosti)
 • Venkovní izolace s UV ochranou (síla stěny izolace 25mm) 
 • Topenářský materiál - ventily kulové, vypouštěcí ventily 1/2" (2ks), filtr topenářský, tvarovky mosaz, automatický odvzdušňovač 
 • Montáž stroje na patky / konstrukci a ukotvení stroje dle zvolené konfigurace 
 • Kotvící materiál 
 • Základní chemická úprava dopouštěné vody do objemu 200l a proplach systému 
 • Podklady "stavební připravenost"
 • Autorizované spuštění čerpadla 
 • Elektro schéma, elektro rozvaděč tepelného čerpadla, dopojení připravené elektroinstalace (stavba / svépomocí = silový přívod, pospojení, internet, hromosvod, ...) 
 • Elektro - rozvodnice na povrch, hlavní vypínač, kontrola sledu fází a výpadku fází 400/230VAC, topný kabel vany stroje samoregulační v délce 2,5m + termostat, jistič a proudový chránič
 • Potřebné propojovací kabely v délce 10m 
 • Ekvitermní řízení teploty 
 • Doplňkový ohřev topné vody o výkonu 9,0kw (400/230VAC), jištění 
 • Topný okruh (radiátory, podlahové vytápění, kombinace, ...) je dopojen přímo na tepelné čerpadlo = otopná soustava musí být připravena na instalaci tepelného čerpadla a specifické požadavky těchto zařízení 
 • Záruka 24 měsíců 
 • Topný kabel vany venkovní jednotky + termostat 
 • Termostat (čerpadla Sinclair) /  Akumulační nádoba 100 litrů (čerpadla Viessmann) / Řídicí modul NIBE SMO 20 (čerpadla Nibe)

Další příslušenství je vázané na zvoleném rozsahu dodávky. Zvolená příslušenství mají kromě rozsahu služeb také vliv na cenu. Některé položky mohou cenu snížit, většinou ale cenu zvyšují.

 • Prodloužená záruka 60/120 měsícú (vybraná zařízení) 
 • Umístění jednotky a připravenost 
 • Stavební prostupy 3ks (rozvody 2x, elektro 1x)
 • Jiný výkon doplňkového ohřevu 
 • Ohřev teplé vody
 • Způsob dopojení otopné soustavy 
 • Doplňková chemická úprava otopné vody 
 • Prostorový přístroj - čidlo, termostat, bezdrátový termostat 
 • Expanzní nádoba uzavřená 
 • Přihláška, revize elektro, elektroměr 
 • Doprava 
 • Termín dodání 

Podrobný seznam volitelného příslušenství:

Umístění jednotky

 • Svépomocí
  • Zákazník sám zajistí platformu pro umístění zařízení a zajistí, aby byla připravena včas. (+ 0,- Kč)
 • Venkovní patky – ztracené bednění a betonové pásy do nezámrzné teploty
  • Platformu pro umístění zařízení odborně připraví naši zaměstnanci, cena včetně materiálu a práce. (+ 4835,- Kč)
 • Venkovní konzole na zem – svařovaná konstrukce, žárový zinek (zemní betonové pásy do nezámrzu svépomocí)
  • Kovovou konstrukci pro umístění zařízení odborně připraví naši zaměstnanci, cena včetně materiálu a práce. Kromě betonových pásů do zámrzné hloubky, které je třeba předem připravit (nejsou v ceně). (+ 3468,- Kč)

Stavební prostupy

 • Svépomocí
  • Zákazník samostatně připraví prostupy skrz zeď potřebné k instalaci zařízení. (+ 0,- Kč)
 • Přes jednu zeď max. 60cm - stavební prostupy 3 ks (rozvody 2x, elektro 1x)
  • Odborný pracovník zajistí potřebné (2 díry pro rozvody a 1 díra pro el. Kabel) stavební prostupy skrz zeď  maximální tloušťky 60cm. (+ 865,- Kč)

Výkon / typ doplňkového ohřevu topné vody

 • Elektro ohřev – 3,0 kW
  • Doplňkový elektrický ohřev topné vody o výkonu 3 kW (- 500,- Kč)
 • Elektro ohřev – 4,5 kW
  • Doplňkový elektrický ohřev topné vody o výkonu 4,5 kW (- 350,- Kč)
 • Elektro ohřev – 6,0 kW
  • Doplňkový elektrický ohřev topné vody o výkonu 6 kW (+ 0,- Kč)
 • Elektro ohřev – 9,0 kW
  • Doplňkový elektrický ohřev topné vody o výkonu 9 kW (+ 9000,- Kč)
 • Stávající elektro kotel, plynový kotel
  • K doplňkovému ohřevu topné vody využijeme Váše stávající zařízení (+ 4000,- Kč) 
 • Jiné řešení 
  • (+ 3000,- Kč)

N_Výkon / typ doplňkového ohřevu topné vody 

 • 9,0 kW / 400V 
  • Doplňkový elektrický ohřev topné vody o výkonu 9 kW. Příslušenství pouze u čerpadel NIBE. (+ 0,- Kč)

Funkce doplňkového ohřevu topné vody

 • Funguje pouze při chodu tepelného čerpadla - doplňkový zdroj
  • Zařízení pro doplňkový ohřev topné vody je plně závislé na chodu tepelného čerpadla. (+ 0,- Kč)
 • Samostatný elektro kotel (100% druhý zdroj tepla) - funguje automaticky.
  • Zařízení pro doplňkový ohřev topné vody pracuje samostatně a není závislé na chodu tepelného čerpadla. Lze jej v jistých případech použít samostatně. (+ 8680,- Kč)

N_funkce doplňkového ohřevu topné vody

 • Funguje pouze při chodu tepelného čerpadla - doplňkový zdroj 
  • Zařízení pro doplňkový ohřev topné vody je plně závislé na chodu tepelného čerpadla. Příslušenství pouze u čerpadel NIBE. (+ 0,- Kč)

Ohřev teplé užitkové vody (bojler)

 • TUV není ohřívána tepelným čerpadlem (stávající bojler, průtokový ohřívač, ...) 
  • Teplá užitková voda není ohřívána tepelným čerpadlem. K ohřevu TUV bude použit Vaše stávající zařízení (bojler, plynová karma, elektrický průtokový ohřívač, ...). (+ 0,- Kč)
 • Objem 234 l (zásobník TV stojící na podlaze), dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil
  • Pro ohřev teplé užitkové vody bude použito Vaše nové tepelné čerpadlo. Námi dodaný zásobník o objemu 234 l zapojíme a zajistíme dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TUV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil. (+ 27657,- Kč)
 • Objem 286 l (zásobník TV stojící na podlaze), dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil 
  • Pro ohřev teplé užitkové vody bude použito Vaše nové tepelné čerpadlo. Námi dodaný zásobník o objemu 286 l zapojíme a zajistíme dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TUV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil. (+ 29632,- Kč)
 • Objem 352 l (zásobník TV stojící na podlaze), dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil
  • Pro ohřev teplé užitkové vody bude použito Vaše nové tepelné čerpadlo. Námi dodaný zásobník o objemu 352 l zapojíme a zajistíme dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TUV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil. (+ 41671,- Kč)
 • Kombinovaný zásobník stojící na podlaze (zásobník topné vody 135 l a TV 218 l), dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil, šroubení, čerpadlo, jímky, čidlo, bezdrátový prostorový termostat 
  • Pro ohřev teplé užitkové vody bude použito Vaše nové tepelné čerpadlo. Námi dodaný kombinovaný zásobník topné vody (135 l) a teplé užitkové vody (218 l) zapojíme a zajistíme dopojení topení, přepínací ventil, dopojení SV, TV (2 m), expanze, pojišťovací ventil, servisní ventil, šroubení, čerpadlo, jímky, čidlo, bezdrátový prostorový termostat. (+ 44815,- Kč)

Mechanický filtr užitkové vody

 • Bez filtru mechanických nečistot
  • Teplá užitková voda nebude filtrována od mechanických nečistot. (+ 0,- Kč)
 • Mechanický filtr užitkové vody 1" (16BaR, 40°C, 100 mikro, proplachovatelný)
  • Teplá užitková voda bude filtrována od mechanických nečistot 1" filtrem (16BaR, 40°C, 100 mikro, proplachovatelný). (+ 1729,- Kč)

Způsob dopojení otopné soustavy

 • Tepelné čerpadlo vytápí přímo otopnou soustavu - radiátory, podlahové topení (otopné prvky) - otopná soustava je připravena na instalaci tepelného čerpadla a specifické požadavky těchto zařízení 
  • (+ 0,- Kč)
 • Tepelné čerpadlo a topné prvky jsou odděleny anuloidem, aku nádobou (anuloid a aku nádoba není součástí dodávky), šroubení, čerpadlo, jímky, čidlo, drátový prostorový termostat
  • (+ 4800,- Kč)

Expanzní tlaková nádoba

 • Stávající expanzní nádoba - uzavřený systém
  • Při instalaci se využije Vaše stávající expanzní tlaková nádoba a nebude se nijak upravovat. (+ 0,- Kč)
 • Stávající expanzní nádoba - nové dopojení a kontrola expanze
  • Při instalaci se využije Vaše stávající expanzní tlaková nádoba, která bude odborně zkontrolována a vybavena novým dopojením. (+ 1245,- Kč)
 • Nová expanzní nádoba 50 l a servisní armatura, nové dopojení 
  • Nainstalujeme zcela novou expanzní tlakovou nádobu o objemu 50 l a zajistíme její přichycení a dopojení. (+ 2965,- Kč)


Doplňková chemická úprava otopné vody

 • Bez požadavku
  • Otopná voda nebude nijak upravována naší firmou. (+ 0,- Kč)
 • Novostavba - chemická úprava otopné vody pro podlahové systémy (do 200 l) 
  • Otopná voda do objemu 200 l bude chemicky upravena pro správné používání. (+ 1680,- Kč)
 • Rekonstrukce objektu - chemický proplach staré otopné soustavy a odstranění usazenin, kalů (proplach 24 hodin)
  • Otopná voda bude vyměněna, naši zaměstnanci chemicky propláchnou Vaší stávající otopnou soustavu a odstraní kaly a usazeniny. Proplach trvá 24 hodin. (+ 4111,- Kč)

Prodloužená záruka 

 • Základní záruka 24 měsíců
  • Standardní záruka 24 měsíců. (+ 0,- Kč)
 • 60 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po druhé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 8,5 kW)
  • Prodloužená záruka 60 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po druhé topné sezóně a zařízení napojíme na internet. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 8,5 kW. (+ 9840,- Kč)
 • 60 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po druhé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 12 kW)
  • Prodloužená záruka 60 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po druhé topné sezóně a zařízení napojíme na internet. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 12 kW. (+ 12335,- Kč)
 • 60 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po druhé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 16 kW)
  • Prodloužená záruka 60 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po druhé topné sezóně a zařízení napojíme na internet. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 16 kW. (+ 13760,- Kč)

V_prodloužená záruka

 • Základní záruka 24 měsíců
  • Standardní záruka 24 měsíců. (+ 0,- Kč)
 • 60 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po každé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 8,5 kW). 100% záruka na vše VIESSMANN
  • Prodloužená záruka 60 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po každé topné sezóně a zařízení připojíme na internet. Poskytujeme 100% záruku na všechny součásti VIESSMANN. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 8,5 kW. (+ 20280,- Kč)
 • 60 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po každé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 12 kW). 100% záruka na vše VIESSMANN
  • Prodloužená záruka 60 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po každé topné sezóně a zařízení připojíme na internet. Poskytujeme 100% záruku na všechny součásti VIESSMANN. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 12 kW. (+ 21770,- Kč)
 • 60 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po každé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 16 kW). 100% záruka na vše VIESSMANN
  • Prodloužená záruka 60 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po každé topné sezóně a zařízení připojíme na internet. Poskytujeme 100% záruku na všechny součásti VIESSMANN. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 16 kW. (+ 22200,- Kč)
 • 120 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po každé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 8,5 kW). 100% záruka na vše VIESSMANN
  • Prodloužená záruka 120 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po každé topné sezóně a zařízení připojíme na internet. Poskytujeme 100% záruku na všechny součásti VIESSMANN. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 8,5 kW. (+ 51380,- Kč)
 • 120 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po každé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 12 kW). 100% záruka na vše VIESSMANN
  • Prodloužená záruka 120 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po každé topné sezóně a zařízení připojíme na internet. Poskytujeme 100% záruku na všechny součásti VIESSMANN. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 12 kW. (+ 52870,- Kč)
 • 120 měsíců = kvalitní separátor s magnetem 100mikro, servisní prohlídka po každé topné sezóně, zařízení napojené na internet (výkon stroje <= 16 kW). 100% záruka na vše VIESSMANN
  • Prodloužená záruka 120 měsíců. Nainstalujeme kvalitní separátor s magnetem 100mikro, poskytneme Vám servisní prohlídku po každé topné sezóně a zařízení připojíme na internet. Poskytujeme 100% záruku na všechny součásti VIESSMANN. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. Cena prodloužené záruky je pro zařízení o výkonu do 16 kW. (+ 53300,- Kč)

Prostorový termostat / čidlo

 • Není - řízeno pouze ekvitermně 
  • Vytápěné prostory nesou vybaveny termostatem ani čidlem. Výkon tepelného čerpadla je regulován pouze ekvitermně. (- 850,- Kč)
 • Prostorové čidlo s korekcí propojené kabelově, kabel 25 bm
  • Vytápěné prostory jsou vybaveny čidlem s korekcí, které je propojené kabelem (do 25 m) s tepelným čerpadlem. (+ 0,- Kč)
 • Bezdrátový termostat 
  • Vytápěné prostory jsou vybaveny bezdrátovým termostatem pro pohodlné ovládání tepelného čerpadla. (+ 2680,- Kč)

V_Prostorový termostat / čidlo

 • Není - řízeno pouze ekvitermně
  • Vytápěné prostory nesou vybaveny termostatem ani čidlem. Výkon tepelného čerpadla je regulován pouze ekvitermně. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. (+ 0,- Kč)
 • Bezdrátový termostat
  • Vytápěné prostory jsou vybaveny bezdrátovým termostatem pro pohodlné ovládání tepelného čerpadla. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel VIESSMANN. (+ 2860,- Kč)

N_Prostorový termostat / čidlo

 • Není - řízeno pouze ekvitermně 
  • Vytápěné prostory nesou vybaveny termostatem ani čidlem. Výkon tepelného čerpadla je regulován pouze ekvitermně. Volitelné příslušenství pouze u čerpadel NIBE. (+ 0,- Kč)

Elektroměr - měření elektro spotřeby tepelného čerpadla, elektro kotle

 • Bez elektroměru 
  • Vaše nové zařízení nebude osazeno elektroměrem. (+ 0,- Kč)
 • Elektroměr jednosazbový, nefakturační, přímé měření, 230/400V, 80A 
  • Vaše nové zařízení bude osazeno jednosazbovým, nefakturačním elektroměrem (230/400V, 80A ) pro přímé měření. (+ 1980,- Kč)

Elektroinstalace – přihláška / změna sazby, výchozí revize

 • Bez služeb revizního technika elektro
  • Zákazník si sám zajistí elektroinstalaci, výchozí revizi, přihlášku zařízení a změnu sazby tarifu. (+ 0,- Kč)
 • Se službou revizního technika elektro 
  • Náš odborný pracovník zajistí elektroinstalaci, výchozí revizi, přihlášku zařízení a změnu sazby tarifu. (+ 1860,- Kč)

Doprava

 • Doprava do 40 km od Náchoda
  • V okruhu 40km od Náchoda je doprava tepelného čerpadla zdarma. (+ 0,- Kč)
 • Doprava do 80 km od Náchoda
  • Zpoplatněná doprava tepelného čerpadla do 80km od Náchoda. (+ 2000,- Kč)

Termín dodání po zaplacení objednávky

 • Standardní termín dodání - od 15 do 40 pracovních dní, dle sezónosti a dostupnosti produktů (přesný termín bude upřesněn e-mailem po zaplacení zálohové faktury ve výši 60% objednávky) 
  • (+ 0,- Kč)
 • Urychlené dodání – dílo provedeno do 15-ti pracovních dnů po obdržení objednávky a zaplacení objednávky 100% 
  • (+ 12680,- Kč)